Integritetspolicy

1. Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver närmare vilken slags information vi samlar in och hur den används. Skills Online Sweden AB, 556963-0204, Fredrik Jahns Gränd 1, 131 36 Nacka, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Hantering och användning av personuppgifter.

Skills Online vidtar de legala och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras löpande för att säkerställa er trygghet. Era personuppgifter används för att fullgöra kundrelationen (leverans, kundservice) och för marknadsföring.

2.1 Order

Följande personuppgifter lagras vid en order: Namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsedag, kön samt ip-adress. Vi sparar följande information för att kunna hantera din beställning och kunna vara behjälplig vid frågor.

2.2 Annan användning av webbplatsen

Viss funktionalitet på webbplatsen låter användarna ange personuppgifter (nyhetsbrev, kontaktformulär, osv), i dessa fall lagras uppgifterna du angett.

2.3 Information som samlas in automatiskt

Vid användning av webbplatsen skillsonline.se samlar vi automatiskt in allmän information om ditt besök. Denna information är inte av personlig natur utan innehåller exempelvis vilken sorts webbläsare eller operativsystem du använder.

2.4 Prenumeration på nyhetsbrev

Är du inte nyhetsbrevsprenumerant så skickar vi inte ut nyhetsbrev till dig. För alla nyhetsbrevsprenumeranter erbjuder vi alltid en möjlighet att avregistrera sig direkt i vårt nyhetsbrev.

2.5 Personuppgiftsbiträdande

Dina uppgifter ges INTE vidare till någon annan som inte är personuppgiftsbiträdande. Exempel på underleverantörer som är personuppgiftsbiträdande: Kundtjänst, som behöver uppgifter för att kunna kommunicera med dig via e-post eller telefon. Betalningslösningen Klarna, för att kunna hantera fakturor och in- och utbetalningar. Biträdande som tillhandahåller marknadsaktiviteter. Polismyndigheten, om det blir så att det uppstått bedrägerier eller andra frågor där det är nödvändigt att uppgifterna skickas till polisen.

3. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder, vi utför regelbundna säkerhetsrevisioner, fokus ligger på säkerhet i vårt IT-system och tillgången till era personuppgifter är begränsad till relevant personal. Vi lagrar ingen känslig information såsom betal- eller kreditkortsnummer, köpen hanteras av Klarna Checkout som följer de s k Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Känslig data överförs krypterat via SSL (Secure Socket Layer).

4. Hur länge lagrar vi kundernas uppgifter?

Vi bevarar dina uppgifter upp till 12 månader efter att din upplevelse är förbrukad. Är du nyhetsbrevsprenumerant bevaras e-postadressen tills du väljer att avsluta prenumerationen.

5. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt dataskyddslagen (GDPR) har ni som kund rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag från oss. Ni kan därefter be oss rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Skicka en skriftlig begäran till: Skills Online Sweden AB Fredrik Jahns Gränd 1 131 36 Nacka ELLER; info@skillsonline.se För att skydda våra kunders integritet skickar vi enbart ert registerutdrag till er folkbokföringsadress.

6. Ändringar av integritetspolicy

Skills Online Sweden AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.