Ställning

Cart Content:

0 items - 0.00 kr

Visar alla 3 resultat

 • Byggnadsställning allmän utbildning 2-9 meter

  1,495.00 kr exkl. moms.

  Byggnadsställning allmän utbildning 2-9 meter

  Byggnadsställning allmän utbildning 2-9 meter riktar sig till alla som är inblandade i arbetet kring byggnadsställningar, såväl de som bygger ställningen som de som köper in ställningar eller arbetsledare som leder arbete med ställningar. Denna utbildning är framtagen enligt de krav och bestämmelser som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ställningar (AFS 2013:4) samt Arbetsmiljölagen (AML).

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar (AFS 2013:4) säger att de som utför arbete med att uppföra, göra väsentliga ändringar i eller montera ned ställningar ska kunna styrka sina kunskaper med dokumentation som visar att de fått utbildning för detta arbete.

  Vår utbildning i ställningsbygge täcker med bred marginal in det du eller dina anställda behöver lära sig enligt föreskrifterna och Arbetsmiljölagen. Dessutom täcker kursen in det runt omkring som är värdefullt att känna till, så som fallskydd och hur man handlar vid en olycka.

  Beräknad tidsåtgång: 3-4 timmar
  (Du bestämmer själv kurstakten och när du väljer att genomföra den. Efter att kursen är startad har varje deltagare 90 dagar på sig att göra klart kursen. De 90 dagarna börjar då kursen startas första gången, inte vid själva köptillfället.)

  Klicka här för att se systemkrav för att kursen skall fungera i din enhet.

 • Rusztowania (Byggnadsställning) 2-9 metrów Szkolenie podstawowe

  1,495.00 kr exkl. moms.

  Rusztowania (Byggnadsställning) 2-9 metrów
  Szkolenie podstawowe

  OBS! Denna utbildning är på polska.

  Podstawowy kurs w zakresie rusztowań 2-9 metrów kieruje się do wszystkich, którzy zajmują się pracami przy rusztowaniach, zarówno tych którzy mają budować, kupować czy też wypożyczać rusztowania jak i do nadzorujących pracami przy rusztowaniach.

  Nasze szkolenie zostało opracowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami Szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy (Arbetsmiljöverket) oraz Ustawą o środowisku pracy(Arbetsmiljölagen, AML).
  Przepisy Szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy dotyczące rusztowań (AFS 2013:4) mówią, że osoby które wykonują prace przy budowie, wprowadzaniu istotnych zmian lub demontażu rusztowań, muszą być w stanie udowodnić swoją wiedzę za pomocą dokumentacji, z której wynika, że zostały przeszkolone do wykonywania tej pracy.

  Szacowany czas: 3-4 godziny
  (Ty decydujesz o tempie kursu i o tym kiedy go ukończysz. Po rozpoczęciu kursu każdy uczestnik ma 90 dni na jego ukończenie. 90 dni jest czasem od momentu rozpoczęcia kursu, a nie od momentu zakupu).

  Kliknij tutaj, aby zobaczyć wymagania systemowe, aby kurs działał u Ciebie.

 • Scaffolding (Byggnadsställning) general course 2 – 9 meters

  1,495.00 kr exkl. moms.

  Scaffolding (Byggnadsställning) general course 2-9 meters

  Scaffolding general course 2-9 meters is an e-learning course for everyone working with scaffolding, including those who erect scaffolding, those who buy scaffolding and supervisors who lead work with scaffolding. This e-learning course has been developed in accordance with the requirements and regulations that apply according to the Swedish Work Environment Agency’s regulations for scaffolding (AFS 2013:4) and the Working Environment Act (AML).

  The Swedish Work Environment Agency’s regulations on scaffolding (AFS 2013:4) state that those who perform work erecting, making significant changes to or dismantling scaffolding must be able to provide documentation that shows they have received training for this work.

  Our training in scaffolding covers by a wide margin what you or your employees need to learn according to the regulations and the Work Environment Act. In addition, this course covers related information that is valuable to know, such as fall protection and how to act in the event of an accident.

  Estimated time required: 3-4 hours
  (After the course is activated on a users account the user have 90 days to complete the course. The 90 days starts when redeeming the license key, not upon purchase).

  Click here to see the system requirements for using e-courses from Skills Online on your device.