ADR

Cart Content:

0 items - 0.00 kr

Visar alla 2 resultat

 • ADR 1.3

  995.00 kr exkl. moms.

  ADR 1.3

  All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

  Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

  Denna kurs är framtagen enligt de krav som ställs i MSBs regelverk för hantering av farligt gods gällande så kallad 1.3-utbildning.

  Beräknad tidsåtgång: 2-3 timmar
  (Du bestämmer själv kurstakten och när du väljer att genomföra den. Efter att kursen är startad har varje deltagare 90 dagar på sig att göra klart kursen. De 90 dagarna börjar då kursen startas första gången, inte vid själva köptillfället.)

  Klicka här för att se systemkrav för att kursen skall fungera i din enhet.

 • ADR 1.3 [ENGLISH]

  995.00 kr exkl. moms.

  ADR 1.3 English

  All personnel handling or transporting dangerous goods must have received at least 1.3 training before performing duties related to the transport of dangerous goods.

  The training requirement applies, for example, to persons who classify dangerous goods, issue transport documents, pack dangerous goods, cargo, unload and other personnel who have duties relating to the transport of dangerous goods by road or rail.

  This course is designed in accordance with the requirements set by MSB’s regulations for the handling of dangerous goods regarding so-called 1.3 training.

  Estimated time required: 2-3 hours
  (After the course is activated on a users account the user have 90 days to complete the course. The 90 days starts when redeeming the license key, not upon purchase).

  Click here to see the system requirements for using e-courses from Skills Online on your device.