Webbutik

Cart Content:

1 item - 495.00 kr

Visar alla 4 resultat

 • ADR 1.3

  995.00 kr exkl. moms.

  ADR 1.3

  All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

  Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

  Denna kurs är framtagen enligt de krav som ställs i MSBs regelverk för hantering av farligt gods gällande så kallad 1.3-utbildning.

  Beräknad tidsåtgång: 2-3 timmar
  (Du bestämmer själv kurstakten och när du väljer att genomföra den. Efter att kursen är startad har varje deltagare 90 dagar på sig att göra klart kursen. De 90 dagarna börjar då kursen startas första gången, inte vid själva köptillfället.)

  Klicka här för att se systemkrav för att kursen skall fungera i din enhet.

 • ADR 1.3 [ENGLISH]

  995.00 kr exkl. moms.

  ADR 1.3 English

  All personnel handling or transporting dangerous goods must have received at least 1.3 training before performing duties related to the transport of dangerous goods.

  The training requirement applies, for example, to persons who classify dangerous goods, issue transport documents, pack dangerous goods, cargo, unload and other personnel who have duties relating to the transport of dangerous goods by road or rail.

  This course is designed in accordance with the requirements set by MSB’s regulations for the handling of dangerous goods regarding so-called 1.3 training.

  Estimated time required: 2-3 hours
  (After the course is activated on a users account the user have 90 days to complete the course. The 90 days starts when redeeming the license key, not upon purchase).

  Click here to see the system requirements for using e-courses from Skills Online on your device.

 • Arbete på väg steg 1.1

  495.00 kr exkl. moms.

  Kursen riktar sig till alla som ska arbeta på en vägarbetsplats och utgår från Trafikverkets krav på kompetens enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv). Syftet med utbildningen är att efter avslutad kurs dels nå upp till ställda kompetenskrav men framförallt att lära sig arbeta på ett säkert sätt. Under kursen går vi igenom risksituationer som kan uppkomma vid vägarbete och hur vi kan minimera dessa risker på bästa sätt. Kursen redogör även de olika rollerna på arbetsplatsen och vilket ansvar man har som arbetstagare, arbetsgivare, beställare och utförare.

  Steg 1 är som namnet antyder grundkursen i arbete på väg och behövs för att få en inblick i grunderna för ett säkert vägarbete och hur vi skapar säkra arbetsplatser. Denna kunskap behöver samtliga som skall arbeta på en vägarbetsplats. 

  Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg där det intygas att eleven fått kunskaper som uppfyller Trafikverkets krav.

  Beräknad tidsåtgång: 60 minuter
  (Du bestämmer själv kurstakten och när du väljer att genomföra den. Efter att kursen är startad har varje deltagare 90 dagar på sig att göra klart kursen. De 90 dagarna börjar då kursen startas första gången, inte vid själva köptillfället.)

  Klicka här för att se systemkrav för att kursen skall fungera i din enhet.

 • Byggställning allmän utbildning 2-9 meter

  1,495.00 kr exkl. moms.

  Byggnadsställning allmän utbildning 2-9 meter

  Byggnadsställning allmän utbildning 2-9 meter riktar sig till alla som är inblandade i arbetet kring byggnadsställningar, såväl de som bygger ställningen som de som köper in ställningar eller arbetsledare som leder arbete med ställningar. Denna utbildning är framtagen enligt de krav och bestämmelser som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ställningar (AFS 2013:4) samt Arbetsmiljölagen (AML).

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar (AFS 2013:4) säger att de som utför arbete med att uppföra, göra väsentliga ändringar i eller montera ned ställningar ska kunna styrka sina kunskaper med dokumentation som visar att de fått utbildning för detta arbete.

  Om dokumentationen inte kan visas upp kan arbetsgivaren få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgifter är dock inte det värsta som kan hända. Det värsta som kan hända är att arbetstagare skador sig allvarligt i arbetet med ställningar eller ännu värre, inte kommer hem från jobbet.

  Vår utbildning i ställningsbygge täcker med bred marginal in det du eller dina anställda behöver lära sig enligt föreskrifterna och Arbetsmiljölagen. Dessutom täcker kursen in det runt omkring som är värdefullt att känna till, så som fallskydd och hur man handlar vid en olycka.

  Beräknad tidsåtgång: 3-4 timmar
  (Du bestämmer själv kurstakten och när du väljer att genomföra den. Efter att kursen är startad har varje deltagare 90 dagar på sig att göra klart kursen. De 90 dagarna börjar då kursen startas första gången, inte vid själva köptillfället.)

  Klicka här för att se systemkrav för att kursen skall fungera i din enhet.